Sagt av läsare…

Kommentarer från läsare hittar du här:

—————————————–

0_003”Denna bok borde köpas in av alla företag och ges till de anställda i julklapp. Hade alla läst denna tror jag att vi hade fått ett bättre arbetsklimat”

– Ekonom vid medelstort företag –

—————————————-

”Nu har jag läst din bok. Och du har lyckats igen – kan man lugnt säga. Jag är övertygad om att boken kommer hjälpa många där ute, att den helt enkelt blir ett bra verktyg för att förändra ens situation. Alla känner igen sig så du har en stor målgrupp. Jag gillar att du nu även har tagit med egna erfarenheter – det gör det hela ännu mer levande och trovärdigt.”

– Återkoppling från affärskollega –

—————————————–

”Mycket intressant läsning. Ett högst aktuellt ämne.”

– Christina –

—————————————–

”En läsvärd bok med mycket intressanta infallsvinklar”

– Anna –

—————————————–

”En bok som hjälper den som har en dåligt situation på jobbet. Men också en bok som ger en ”en spark i ändan” att ta tag i sin situation och göra något. Därför kan man som chef faktiskt med fördel ge den till en missnöjd anställd”

– HR-chef –

—————————————–